Perçinler

 

 

 

Perçinler

İki parçalı kör perçin, bir perçin mandreline monte edilen kör perçin gövdesinden oluşur. Sabitlenecek olan bilenşenlerin sadece tek tarafı uygulama için erişilebilir olmalıdır. Kör perçin, perçin tabancası yardımı ile mandrelin geri çekilmesi prensibi ile monte edilir. Mandrel geri çekilme sırasında gövdenin içine nüfus ederek gövdeyi genişleterek tutunma sağlar.

 

Kör perçinin montaj metodu:

  1. Kör perçin mandreli montaj aletine yerleştirilir ve daha sonra perçin deliğine sokulur. Perçin mandreli tutan montaj aleti mandreli kavrayarak sıkıştırma çeneleri ile çekilir.
  2. Perçin mandreli çekilerek perçin gövdesinin mil ucunu deforme eder. Mandrel kafası bileşen yüzeyinin yüksekliğine ulaştığında işlem tamamlanır.
  3. Bu uygulama, mandrele uygun kuvvet uygulanması ile perçin milinin istenen kırılma noktasında kopması ile bağlantılıdır. Kopan mandrel çıkarılır kalan perçin mandreli perçinin gövdesi içinde kalır.