Sürdürülebilir bina

EJOT ürünleri için EPD'ler

EPD nedir?

Çevresel bir ürün beyanı (EPD) tip III çevre beyannamesidir. Aynı işleve ait ürün ve hizmetler arasında karşılaştırmaya olanak tanımak için, bir ürünün ya da hizmetin biyografisi hakkında ölçülebilir ve çevresel olarak bilgi sağlar. EPD, ISO 14040 standartlarına uygun olarak çevresel denetimlerden, yaşam döngüsü envanter analizlerinden veya bilgi modüllerinden bağımsız olarak kontrol edilen verilere dayanmaktadır.

Neden EPD'ye ihtiyacımız var?

Çevresel ürün beyanları, DIN EN 15978'e göre (binaların sürdürülebilirliği - binaların çevre ile ilgili kalitesinin değerlendirilmesi - hesaplama yöntemi) ekolojik bina değerlendirmesi için veri tabanını oluşturmaktadır.
Çevresel ürün beyanları, uluslararası standartlara (ISO 14025, ISO 14040 ff) ve ayrıca Avrupa DIN EN 15804'e dayanmaktadır ve bu nedenle uluslararası olarak üzerinde mutabakata varılmıştır. Kamu alımlarında çevresel taleplerin kanıtı olarak uygundurlar. Çevresel ürün beyanları, bir ürünün pazarlama veya satıştaki çevresel özelliklerini göstermek için ilgili veri tabanını sunar.

Avantajınız nedir?

EJOT, tüm ürün yelpazesi için bu tip III çevre beyanını doğrulayabilen bağlantı elemanları malzemelerinin ilk üreticisidir. Düz çatı kaplama, arka havalandırmalı cepheler ve ETICS gibi alanlarda, bu ürün EPD'leri bir süredir zaten var olmuştur. Endüstriyel hafif yapı ve ürün yelpazesinde sırasıyla çelik, paslanmaz çelik ve bimetal vidalar için EJOT öncü olmuştur.
İlk kez size bu çevre denetimi ile yapınızın değerlendirilmesi için sistematik ve standartlaştırılmış bir veri tabanı oluşturma imkanı verir. Bireysel yapı ürünlerinin beyanlarının yanı sıra müteakip ekolojik değerlendirmelerden oluşan modüler bir sistemden oluşur. Yaşam döngüsü analizi, binanın tüm ömrünü, inşaat aşamasını, işletme aşamasını ve aynı zamanda yapısöküm ve bertarafı dikkate alır. Farklı yapı ürünlerinin enerji verimliliğine veya sürdürülebilir bina yönetiminin diğer yönlerine katkısını gösterebilir. Bu, örneğin DGNB (Sürdürülebilir İnşaat için Alman Derneği) tarafından talep edilebilir (DGNB malzeme beyan listesi).
EPD-Logo