Doğrudan montaj

Zamanından kazanmak istediğinizde

Zamanın konusu olduğunda: Barutlu çakım çivileri ile örneğin kaset elemanları gibi profilli çelik sacları 6 mm et kalınlığından daha ince çelik alt yapılara zaman harcamadan monte edebilirsiniz. Bu montaj şekli için ihtiyacınız olan, P560 barutlu çakım tabancası ve ilgili barut kartuşları.